Jak prowadzić kanały wentylacji mechanicznej w domu z rekuperacją?

Energooszczędność to wymóg stawiany przed nowoczesnym budownictwem mieszkaniowym w każdym aspekcie projektu. Także w odniesieniu do systemów wentylacji. Powszechna dawniej wentylacja grawitacyjna ustępuje tu pola wentylacji mechanicznej. Wymuszenie ciągu w celu zapewnienia odpowiedniej dla zdrowia wymiany powietrza możemy dodatkowo wykorzystać, odzyskując ciepło z powietrza usuwanego i filtrując zanieczyszczenia. Jak prowadzić kanały wentylacji mechanicznej z rekuperacją? Przybliżamy najważniejsze punkty.

Zanim poprowadzisz przewody instalacyjne, zweryfikuj

Projekt instalacji

System wentylacyjny planujemy na etapie projektowania domu. Projektant dokonuje szczegółowych obliczeń w oparciu o powierzchnię i kubaturę obiektu, liczbę domowników oraz przepisy i normy dotyczące wentylacji budynków mieszkalnych. Sposób prowadzenia kanałów wentylacji mechanicznej zależy także od planowanego lub możliwego do realizacji miejsca posadowienia pozostałych elementów systemu – czerpni i wyrzutni (przeciwległe strony domu z dala od miejsca stałego przebywania ludzi), anemostatów nawiewnych i wywiewnych, oraz rekuperatora (najczęściej kotłownie, pomieszczenia gospodarcze, poddasze nieużytkowe lub dla małych urządzeń – szafki łazienkowe czy kuchenne). Kanały powinny być rozmieszczone strategicznie, łącząc punkty wywiewu z centralną jednostką wentylacyjną i równomiernie oraz bezszumowo rozprowadzać świeże powietrze do różnych części budynku.

Jakie kanały? Funkcjonalność i estetyka

Cała instalację budują kanały główne (tzw. piony) i system rozdzielaczowy. Piony najczęściej wykonane są z ocynkowanych rur spiro w izolacji. Dla wydajności oraz oszczędnej pracy systemu i naszego komfortu kluczowa jest ich średnica określana w projekcie. W domach jednorodzinnych najczęściej spotykane średnice wynoszą od 160 mm do 250 mm. Połączona z nimi instalacja rozdzielaczowa pozwala efektywnie rozprowadzić powietrze po budynku. W tym celu stworzyliśmy system VENTIFLEX PLUS (rozdzielacze, skrzynki rozprężne, kształtki, uszczelki, króćce) i kanały elastyczne VENTIFLEX VNT DN75 i DN90. Komponenty wykonane są z wytrzymałego i elastycznego tworzywa ABS pokrytego mikrosrebrem w celu zabezpieczenia przed namnażaniem się bakterii. Kanały VENTILFLEX łatwo schowamy w wylewkach czy pod tynkiem. W modelu DN75 zwiększyliśmy średnicę wewnętrzną, dzięki czemu można nim przepuszczać aż 40 m3/h powietrza przy prędkości przepływu 3 m/s. Pozwala to zmniejszyć ilość kanałów wychodzących od rozdzielacza. Zużyjemy mniej kanału na instalacji i zastosujemy mniejsze skrzynki rozprężne i rozdzielacze. Obok kanałów z tworzywa na rynku znajdziemy także komponenty z blachy, aluminium czy miedzi. Różne są także przekroje kanałów (okrągłe, prostokątne, owalne).

Normatywy higieniczne

Wpływ na to, jak prowadzić kanały wentylacji mechanicznej mają przepisy. Zasady stałej wymiany powietrza określają liczne przepisy budowlane i normy branżowe. Precyzują, ile powietrza ma zostać usunięte z pomieszczeń brudnych, ile dostarczone do pomieszczeń czystych i jaka jest minimalna krotność wymiany (m3/h/1m2) dla zdrowego mikroklimatu. Pod tym kątem dobieramy średnicę kanałów, liczbę skrzynek rozprężnych, moc centrali czy rekuperatora.

Dlaczego rekuperacja?

W nowych czy termomodernizowanych domach (a także w budynkach wielorodzinnych) stawiamy coraz częściej na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, gdyż przynosi najwięcej oszczędności i korzyści. Rekuperator ma potrójne działanie: dokonuje stałej wymiany powietrza zużytego i świeżego, odzyskuje pond 90% ciepła (a w niektórych modelach także wilgoć) z czynnika usuwanego oraz filtruje powietrze nawiewane z pyłów, kurzów i codziennych zanieczyszczeń.

Jak prowadzić kanały wentylacji mechanicznej?

Kanały powinny być prowadzone tak, by gwarantowały maksymalną wydajność przepływu strumienia i minimalne straty ciśnień. Powinny także mieć zapewnioną izolację i zostać estetycznie ukryte w suficie podwieszanym lub stropie. Pamiętajmy o podstawowych zasadach:

  • Warto projektować instalację w taki sposób, aby kanały główne przechodziły przez pomieszczenia techniczne, rogi pomieszczeń oraz poddasze nieużytkowe. Niwelujemy w ten sposób hałas i ewentualne uciążliwości pracy systemu związane z szumami czy odczuwanym hałasem oraz minimalizujemy straty ciepła.
  • Instalację rozdzielaczową prowadzimy najczęściej w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w warstwie izolacji na stropie kondygnacji wyżej. Gdy występuje konieczność poprowadzenia kanałów w ścianach, wykuwamy odpowiednie bruzdy na kanały.
  • System rozdzielaczowy VENTIFLEX PLUS można montować zarówno w podwieszanym suficie, jak i na stropie kondygnacji wyżej. Potrzebujemy do tego jedynie 10 cm przestrzeni montażowej. Gdy mamy jeszcze mniej miejsca, skorzystajmy z systemu owalnego VENTIFLEX VT-130, który można zamontować już przy 5 cm wolnej przestrzeni.
  • Gdy prowadzimy kanały wentylacji mechanicznej, zadbajmy o swobodny przepływ powietrza. Starajmy się unikać nagłych załamań i łuków. Dbajmy o łagodne zagięcia ≤ 45°. Wybierzmy kanały wykonane z materiału takiego jak tworzywo ABS, który gwarantuje szczelność i pozwoli ograniczyć ilość kolanek, redukcji i innych elementów, które mogą powodować opór przepływu, czyli straty ciśnienia.
  • Przy maksymalnej wydajności przepływu powietrza w jednym kanale najdłuższe odcinki pomiędzy skrzynką rozprężną i rozdzielaczem nie powinny być dłuższe niż 12 m.
  • Na jednym rozdzielaczu najkrótsze odcinki kanału powinny wynosić co najmniej połowę długości najdłuższych odcinków.
  • Najkrótsze odcinki pomiędzy skrzynką rozprężną a rozdzielaczem powinny wynosić 4 m.

Prowadzenie kanałów rekuperacji a izolacja

Podczas planowania prowadzenia kanałów instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła pamiętajmy także o prawidłowej izolacji. Każdy element instalacji rozdzielaczowej w przestrzeni nieogrzewanej i nieizolowanej musi być zabezpieczony termicznie (min. 50 mm grubości), aby uniknąć strat ciepła i zapobiec kondensacji. A to właśnie w takich przestrzeniach najczęściej instalujemy rekuperatory. Warto zadbać także o to, by przewody przechodzące przez pomieszczenia ogrzewane również miały ochronę cieplną. Wpłynie to na trwałość systemu oraz wydajność i energooszczędność instalacji.

Wsparcie ekspertów Ground-Therm

Jeśli szukasz rozwiązań dopasowanych do potrzeb własnej inwestycji, skorzystaj ze wsparcia inżynierów Ground-Therm. Pomożemy opracować projekt, który wskaże, jak prowadzić kanały wentylacji mechanicznej w domu z rekuperacją.

2024-03-28