Charakterystyki

Specyfika techniczna

Uniwersalne rekuperatory z przestawnymi króćcami

System sterowania dopasowany do potrzeb

Pomiar temperatury i wilgotności powietrza • pomiar jakości powietrza TVOC • płynna regulacja prędkości wentylatorów • płynnie regulowana nagrzewnica • regulacja temperatury w pomieszczeniu • tygodniowy harmonogram pracy • komunikacja BMS MODBUS • odczyt aktualnych temperatur • informacja o zabrudzeniu filtrów • sterowanie przepustnicą By-pass • sterowanie gruntowym wymiennikiem ciepła • sterowanie chłodnicą i nagrzewnicą •rozbudowa o DODATKOWE porty i/O • możliwa rozbudowa o sterowanie przez Wi-Fi

Główne cechy rekuperatora

Urządzenie daje się łatwo dopasować do instalacji dzięki dowolnemu ułożeniu króćców przyłączeniowych. Centralę można rozbudować o nagrzewnicę elektryczną, nagrzewnicę wodną, chłodnicę, GWC, czujnik CO2, czujnik wilgotności powietrza, moduł Wi-Fi. Rekuperatory Venfiflex Reku w całości spełniają wymagania dla klasy efektywności energetycznej A zgodnie z Dyrektywą Unijną 2009/125/EC oraz rozporządzeniem Komisji UE nr 1254/2014.

By-Pass

Jednostki są standardowo wyposażone w wentylację obejściową. Podczas wentylacji by-passowej nie zachodzi wymiana ciepła pomiędzy strumieniami powietrza wywiewanego, a strumieniem świeżego powietrza – nawiewanego. W okresach przejściowych oraz w letnie noce moduł bypass pomaga schładzać (free cooling) lub ogrzewać (free heating) budynek bez ponoszenia dodatkowych kosztów energii.

Wentylatory

Wentylatory są wyposażone w wysokowydajne silniki „EBM Papst” elektronicznie komutowane (EC). Silniki typu EC są bardziej wydajne i mają prostą regulację prędkości. Łopatki wentylatora mają aerodynamiczną wydajną konstrukcję. Użycie silników EC zmniejsza zużycie energii i zwiększa efektywność energetyczną jednostki. Z wentylatorami EC koszty konserwacji są niższe, ponieważ wentylatory są bezpośrednio połączone z silnikami, problemy z paskiem oraz kółkiem pasowym są wyeliminowane.

Obudowa i izolacja

Obudowa urządzenia wykonana jest z malowanej blachy o gramaturze 200 g/m odpornej na korozję. Do izolacji termicznej oraz akustycznej paneli zewnętrznych użyto spienionego EPDM o grubości 20 mm i gęstości 1,5 g/cm . Do wytłumienia przegród użyto tego samego materiału o grubości 12 mm.

Filtry na nawiewie i wywiewie powietrza

Aby poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu, a jednocześnie chronić urządzenie, do obu przewodów powietrza nawiewanego i wywiewanego mogą być zastosowane filtry klasy G4, M5 lub F7.

Wymiennik odzysku ciepła

Centrale wentylacyjne Ventiflex Reku wyposażone są w najwyższej jakości przeciwprądowe wymienniki
ciepła firmy Recair/Core. Te wysokowydajne wymienniki ciepła cechują się bardzo wysoką sprawnością odzysku ciepła i bardzo niskim spadkiem ciśnienia dzięki zastosowanej, unikatowej (i opatentowanej) konstrukcji kanałów.